Sorry, this video is not available in your country.

VTC3 HD Tường Thuật Moto GP: Chặng Silverstone

Yêu thích

Tường Thuật Moto GP: Chặng Silverstone

Thời gian chiếu: 20:45 12/01/2017 Thời lượng dự kiến: 58 phút

Tường thuật chặng Silverstone trong khuôn khổ cuộc đua xe Moto GP 2016.