Sorry, this video is not available in your country.

VTC3 HD Tường Thuật Moto GP: Chặng Valencia

Yêu thích

Tường Thuật Moto GP: Chặng Valencia

Thời gian chiếu: 06:00 18/02/2017 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Tường thuật chặng Valencia trong khuôn khổ cuộc đua xe Moto GP 2016.