Sorry, this video is not available in your country.

VTC3 HD Vòng 10 V-League 2017: Long An - SHB Đà Nẵng

Yêu thích

Vòng 10 V-League 2017: Long An - SHB Đà Nẵng

Thời gian chiếu: 12:45 21/03/2017 Thời lượng dự kiến: 100 phút

Tường thuật trận Long An -SHB Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 10 V-League 2017.