Sorry, this video is not available in your country.

VTV1 HD Tài Chính - Tiêu Dùng

Yêu thích

Tài Chính - Tiêu Dùng

Thời gian chiếu: 10:10 21/03/2017 Thời lượng dự kiến: 20 phút

Chương trình sẽ cung cấp thông tin tiêu dùng mới về giá cả thị trường, sản phẩm - dịch vụ mới, những mẹo vặt trong cuộc sống. Lắng nghe phản hồi và phản ánh về các vấn đề của người tiêu dùng, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.