Sorry, this video is not available in your country.

VTV3 HD Con Biết Tuốt

Yêu thích

Con Biết Tuốt

Thời gian chiếu: 09:20 21/03/2017 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Xây dựng dựa trên format chương trình Out of Control của Hà Lan, Con biết tuốt được kỳ vọng sẽ trở thành sân chơi giúp các thành viên trong gia đình đến gần nhau hơn. Trong chương trình, thông qua hệ thống câu hỏi vui, các bé sẽ có cơ hội thể hiện quan điểm riêng về những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, đồng thời các bậc phụ huynh cũng được hiểu thêm về tâm lý của con mình