Sorry, this video is not available in your country.

VTV3 HD Ngày Mai Ánh Sáng (Tập 33)

Yêu thích

Ngày Mai Ánh Sáng (Tập 33)

Thời gian chiếu: 21:30 20/03/2017 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Bộ phim tâm lý xã hội Ngày mai ánh sáng của đạo diễn Lê Minh lựa chọn một hướng đi khá độc đáo khi khai thác cuộc đời một doanh nhân trẻ thành đạt, sau đó gặp biến cố và trở thành một bệnh nhân tâm thần.