Sorry, this video is not available in your country.

VTV6 HD Giấc Mơ Ngôi Sao (Tập 30)

Yêu thích

Giấc Mơ Ngôi Sao (Tập 30)

Thời gian chiếu: 21:00 17/02/2017 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Phim nói về lòng ích kỉ của con người, cô gái muốn thoát khỏi ảnh nghèo khó đã từ bỏ người yêu với mong muốn kiếm một người giàu có thay đổi cuộc sống của mình.