Sorry, this video is not available in your country.

VTV6 HD V-League 2017: Hải Phòng - Hà Nội FC

Yêu thích

V-League 2017: Hải Phòng - Hà Nội FC

Thời gian chiếu: 23:30 17/02/2017 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Tường thuật trận Hải Phòng - Hà Nội FC trong khuôn khổ V-League 2017.