Sorry, this video is not available in your country.

Warner TV Veronica Mars (Tập 20 - Phần 3)

Yêu thích

Veronica Mars (Tập 20 - Phần 3)

Thời gian chiếu: 09:20 12/01/2017 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Một cầu thủ bóng bầu dục thuê Veronica tìm lại cuốn sách của mình. Nếu không tìm được nó trước buổi tập tiếp theo, cậu sẽ có thể mất học bổng. Trong lúc đó, do Veronica đã phơi bày về hội nữ sinh, Dean O'Dell đe dọa sẽ đuổi học cô nếu không cho biết nguồn...