Sorry, this video is not available in your country.

Vì sao đàn ông lùn sống thọ hơn người cao?

Liên quan

Vì sao đàn ông lùn sống thọ hơn người cao?

Người đăng: conmalangvudai
Một nghiên cứu tiến hành trong 40 năm với hơn 8.000 đàn ông Mỹ gốc Nhật cho thấy người thấp sống lâu hơn người cao và người cao dưới 1,58 m thường sống thọ, theo DNews.
Tags: đàn ông lùn

Video Đời sống/Sức khỏe