Sorry, this video is not available in your country.

Gấp Xe Bán Kem

Yêu thích

Bé Gấp Bộ Sưu Tập Xe Bằng Giấy

Bé Gấp Bộ Sưu Tập Xe Bằng Giấy: Gấp Xe Bán Kem

Người đăng: thieunhi.vn
Với những tấm bìa đã có hình sẵn, các bé chỉ cần cắt và gấp theo đường kẻ là có những chiếc xe thật đẹp rồi!