Sorry, this video is not available in your country.

Học Bơi Cho Người Lớn

Yêu thích

Hướng Dẫn Học Bơi

Hướng Dẫn Học Bơi: Học Bơi Cho Người Lớn

Người đăng: hongvan83
Bơi lội giúp cơ thể phát triển toàn diện về thể lực. Học bơi không hề khó nhưng bạn phải lựa chọn được phương pháp học bơi phù hợp cho bản thân mình.
Tags: học bơi

Có thể bạn thích