Sorry, this video is not available in your country.

Việt Nam Mến Yêu

Yêu thích

Vườn Âm Nhạc

Vườn Âm Nhạc: Việt Nam Mến Yêu

Người đăng: thieunhi.vn
Thể loại: Thiếu nhi, Âm nhạc
Những bài hát giàu cảm xúc về đất nước mình sẽ tăng thêm lòng tự hào dân tộc và động lực phấn đấu vươn lên trong mỗi chúng ta. Hãnh diện nào bằng sự phồn vinh của quê hương có sức mình góp vào đó phải không nào?

Có thể bạn thích