Sorry, this video is not available in your country.

10 Robot Giá 60 Tỷ Bốc Dỡ Hàng Hoá Trong Nhà Máy Việt Nam

chia sẻ

10 Robot Giá 60 Tỷ Bốc Dỡ Hàng Hoá Trong Nhà Máy Việt Nam

Người đăng: hongvan83
Doanh nghiệp đã chi 60 tỷ để mua 10 con robot được lập trình hoạt động hoàn toàn tự động để bốc hàng hóa, công nhân chỉ giám sát vận hành.

Video Công nghệ/Hitech

Xem thêm