Sorry, this video is not available in your country.

20 Tỉnh Thành Tuyến Đường Sắt Tốc Độ Cao Sẽ Chạy Qua

chia sẻ

20 Tỉnh Thành Tuyến Đường Sắt Tốc Độ Cao Sẽ Chạy Qua

Người đăng: hongvan83
Với chiều dài dự kiến hơn 1.500 km, có 23 ga, tuyến đường sắt mới sẽ chạy qua 20 tỉnh thành, gần 60% đi qua cầu và hầm.

Video Tin Tức

Xem thêm