Sorry, this video is not available in your country.

200 Cò Nhạn Quý Hiếm Về Cư Trú Tại Vườn Chim Bạc Liêu

chia sẻ

200 Cò Nhạn Quý Hiếm Về Cư Trú Tại Vườn Chim Bạc Liêu

Người đăng: hongvan83
Khoảng 200 con cò nhạn đã xuất hiện tại vườn chim Bạc Liêu, kể từ đầu năm. Đây là loài chim quý nằm trong Sách đỏ Việt Nam có nguy cơ tuyệt chủng cao.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm