Sorry, this video is not available in your country.

Khắc Bí Ngô Halloween

Yêu thích

Làm Đồ Chơi Ngày Halloween

Làm Đồ Chơi Ngày Halloween: Khắc Bí Ngô Halloween

Người đăng: toikheo
Thể loại: Khoa giáo, Đời sống
Lễ Halloween hay lễ hội hóa trang được tổ chức vào đêm ngày 31/10 hàng năm. Chúng ta hãy trang trí nhà cửa một cách độc đáo để mời tiệc bạn bè nhé!
Tags: Handmade, Halloween

Có thể bạn thích