Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Làm Đồ Chơi Ngày Halloween

Làm Đồ Chơi Ngày Halloween: Khắc Bí Ngô Halloween

Thể loại: Khoa giáo, Đời sống
Lễ Halloween hay lễ hội hóa trang được tổ chức vào đêm ngày 31/10 hàng năm. Chúng ta hãy trang trí nhà cửa một cách độc đáo để mời tiệc bạn bè nhé!

Có thể bạn thích