Sorry, this video is not available in your country.

3 Chim Già Đẫy Quý Hiếm Vừa Nở Trong Công Viên Đầm Sen

chia sẻ

3 Chim Già Đẫy Quý Hiếm Vừa Nở Trong Công Viên Đầm Sen

Người đăng: thienbinh
Loài động vật trong danh mục Sách Đỏ Việt Nam, vừa được ấp nở trong công viên lớn nhất Sài Gòn.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm