Sorry, this video is not available in your country.

[4K] Chiêm Ngưỡng Kỳ Quan Nổi Tiếng Vịnh Hạ Long, Vietnam

chia sẻ

[4K] Chiêm Ngưỡng Kỳ Quan Nổi Tiếng Vịnh Hạ Long, Vietnam

Người đăng: hongvan83
Vịnh Hạ Long là một di sản độc đáo bởi địa danh này chứa đựng những dấu tích quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển lịch sử trái đất, là cái nôi cư trú của người Việt cổ, đồng thời là tác phẩm nghệ thuật tạo hình vĩ đại của thiên nhiên.
Tags: 4K

Video Clip 4K

Xem thêm