Sorry, this video is not available in your country.

[4K] Lotte Center Hà Nội - Tòa Nhà Cao Thứ 2 Việt Nam - Về Đêm

chia sẻ

[4K] Lotte Center Hà Nội - Tòa Nhà Cao Thứ 2 Việt Nam - Về Đêm

Người đăng: hongvan83
Từ độ cao gần 300 m trên đỉnh cao ốc Lotte, bạn có thể phóng tầm mắt xa hơn 10 km để ngắm nhìn 4 hướng thủ đô, từ bờ Bắc sông Hồng cho đến tận quận mới Từ Liêm.
Tags: 4K

Video Clip 4K

Xem thêm