Sorry, this video is not available in your country.

[4K] Sarajevo - Thành Phố Nằm Giữa Bosnia Và Herzegovina

chia sẻ

[4K] Sarajevo - Thành Phố Nằm Giữa Bosnia Và Herzegovina

Người đăng: hongvan83
Sarajevo là thủ đô và thành phố lớn nhất tại Bosnia và Herzegovina, với dân số khoảng 450.000 người. Đây là một trong những thành phố lịch sử thú vị và đa dạng nhất ở châu Âu. Trong năm 2011, Sarajevo đã trở thành thành phố duy nhất bên ngoài Liên minh châu Âu được đề cử cho Thủ đô Văn hóa châu Âu trong năm 2014.
Tags: 4K

Video Clip 4K

Xem thêm