Sorry, this video is not available in your country.

[4K] Trập Trùng Dãy Núi Cao Nguyên Đá Đồng Văn

chia sẻ

[4K] Trập Trùng Dãy Núi Cao Nguyên Đá Đồng Văn

Người đăng: hongvan83
Theo Quốc lộ 4C, trước mắt bạn là thấp thoáng đồi núi hùng vĩ của Hà Giang, đó là cao nguyên đá Đồng Văn.
Tags: 4K

Video Clip 4K

Xem thêm