Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Học Võ Tự Vệ

Học Võ Tự Vệ: 5 Cách Tự Vệ Chống Mã Tấu, Kiếm Thường Gặp

8.8 / 12 đánh giá
Thể loại: Thể thao, Võ thuật
Trong cuộc sống không tránh khỏi những lần xảy ra những trường hợp khẩn cấp mà bạn phải bảo vệ chính mình, phải đối mặt với nguy hiểm. Những lúc này, bạn không biết phải giải quyết thế nào hay chờ đợi người khác đến giúp.

Có thể bạn thích