Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Khám Phá Du Lịch Mùa Đông Trên Thế Giới

Khám Phá Du Lịch Mùa Đông Trên Thế Giới: Tuyết Phủ Trắng Khắp Nhật Bản

Mùa đông đã về trên khắp thế giới với những làn tuyết trắng xóa khắp mọi nơi và cái lạnh đến tê tái lòng người.

Có thể bạn thích