Sorry, this video is not available in your country.

5 Sân Bay Có Đường Băng Nguy Hiểm Nhất Thế Giới

chia sẻ

5 Sân Bay Có Đường Băng Nguy Hiểm Nhất Thế Giới

Người đăng: conmalangvudai
Nằm sát bờ biển, giao với đường quốc lộ, bao quanh toàn núi, những đường băng này buộc phi công phải có kỹ năng cao, nếu không chỉ cần sơ suất nhỏ cũng gây hậu quả khôn lường.
Tags: khoa học

Video Công nghệ

Xem thêm