Sorry, this video is not available in your country.

500 Nhà Tốc Mái Sau Mưa Đá Ở Cao Bằng

chia sẻ

500 Nhà Tốc Mái Sau Mưa Đá Ở Cao Bằng

Người đăng: hongvan83
Sau trận mưa đá kèm giông lốc, hơn 530 ngôi nhà ở Cao Bằng bị tốc mái, một người bị thương, gần 400 ha hoa màu đổ nát...

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm