Sorry, this video is not available in your country.

An Giang: Tái Dương Tính Covid-19 Sau 14 Ngày, Phong Tỏa Hơn 30 Hộ Dân

chia sẻ

An Giang: Tái Dương Tính Covid-19 Sau 14 Ngày, Phong Tỏa Hơn 30 Hộ Dân

Người đăng: Hongvan
Ngày đăng: 09/05/2021
BN2606 sau khi điều trị ở Bến Tre được đưa về nhà ở xã Bình Phước Xuân để theo dõi sức khỏe tại nhà thì đến ngày thứ 14 lại tái dương tính COVID-19. Chính quyền An Giang đã đưa cả nhà  là F1 đi cách ly tập trung và phong tỏa gần 30 hộ dân ở gần nhà BN2606.
Tags: Covid-19

Tin Tức Tất cả

Xem thêm