Sorry, this video is not available in your country.

Bà Mẹ Hà Nội Thu Hàng Tạ Dưa Lưới, Dưa Hấu Trên Sân Thượng 50 m2

chia sẻ

Bà Mẹ Hà Nội Thu Hàng Tạ Dưa Lưới, Dưa Hấu Trên Sân Thượng 50 m2

Người đăng: hongvan83
Chị Lâm Phong trồng 30 cây dưa lưới ruột xanh trên sân thượng tầng 5, thu 38 quả, mỗi quả nặng gần 3 kg.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm