Sorry, this video is not available in your country.

Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Phần 7 - Tập 6)

chia sẻ

Bác Sĩ Jeff: Bác Sĩ Thú Y Núi Rocky (Phần 7 - Tập 6)

Denver, Colorado, quê hương của 1 trong những bác sĩ thú y bận rộn nhất nước Mỹ. 100 nghìn khách hàng, 30 nhân viên lành nghề, và một phòng khám không hề có giới hạn. Thử thách của bác sĩ Jeff là giữ cho phòng khám hoạt động ổn định.