Sorry, this video is not available in your country.

Bác Tiều Phu Thật Thà

Yêu thích

Bác Tiều Phu Thật Thà

Bác Tiều Phu Thật Thà: Bác Tiều Phu Thật Thà

Người đăng:
Thể loại: Radio Kể Chuyện
Ngày xửa ngày xưa có bác tiều phu nghèo nọ ngày ngày đi đốn củi để nuôi sống gia đình. Một hôm, đang đốn củi bên suối thì bác vô tình đánh rơi cái rìu xuống nước. Bác đang lo lắng, buồn bã thì bất ngờ một cụ già hiện lên từ dưới mặt nước - đó là thần sông...
Tags: Audio

Có thể bạn thích