Sorry, this video is not available in your country.

Bài 21: Sát pháp liên hoàn bảo đao phần 2

Yêu thích

Những Bài Học Cờ Tướng Căn Bản

Hướng Dẫn Cờ Tướng Căn Bản: Bài 21: Sát pháp liên hoàn bảo đao phần 2

Người đăng: sportschannel
Những bài học cờ tướng căn bản là một pho võ công bao gồm những khai cuộc thông dụng và những miếng đánh căn cơ nhất dành cho những người ở trình độ nhập môn.
Tags: cờ tướng

Giải Cờ Thế

Bí Kíp Cờ Tướng Luyện Thành Cao Thủ

Có thể bạn thích