Sorry, this video is not available in your country.

Bài 36: Hướng dẫn động tác ngược với loan côn qua cổ tay

Yêu thích

Hướng Dẫn Học Côn Nhị Khúc

Hướng Dẫn Học Côn Nhị Khúc: Bài 36: Hướng dẫn động tác ngược với loan côn qua cổ tay

Người đăng: vothuat.clip
Thể loại: Thể thao, Võ thuật
Côn nhị khúc, côn hai khúc hay lưỡng tiết côn, song tiết côn, nhị đoản côn là một dạng đoản côn có hai khúc được nối với nhau bởi một đoạn dây mềm.

Có thể bạn thích