Sorry, this video is not available in your country.

Bài 76: Nguyên tắc vàng số 3 - An toàn Vua

Yêu thích

Những Bài Giảng Cờ Vua

Học Cờ Vua Cùng Kiện Tướng: Bài 76: Nguyên tắc vàng số 3 - An toàn Vua

Người đăng: sportschannel
Cờ vua, trước kia còn được gọi là cờ quốc tế, là một trò chơi trên bàn và là một môn thể thao trí tuệ cho 2 người chơi
Tags: cờ vua

Có thể bạn thích