Sorry, this video is not available in your country.

Bạn Có Biết Cách Cứu Người Bị Hóc?

chia sẻ

Bạn Có Biết Cách Cứu Người Bị Hóc?

Người đăng: conmalangvudai
Hóc dị vật có thể khiến nạn nhân ngừng thở và mất mạng. Dưới đây là cách sơ cứu người bị hóc đơn giản và hiệu quả.
Tags: Sức khỏe

Video Công nghệ/Khoa giáo

Xem thêm