Sorry, this video is not available in your country.

Bảo Tàng Y Học Cổ Truyền Tư Nhân Rộng 2.000 m2 Ở Bình Dương

chia sẻ

Bảo Tàng Y Học Cổ Truyền Tư Nhân Rộng 2.000 m2 Ở Bình Dương

Người đăng: hongvan83
Hơn 20 năm sưu tầm và phát triển ông Lê Khắc Tâm đã xây dựng bảo tàng y học cổ truyền để nơi lưu giữ và tôn vinh nghề thuốc Việt Nam.  

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm