Sorry, this video is not available in your country.

Bao Thanh Thiên: Phần 1 - Trần Thế Mỹ - Tập 1

Yêu thích

Tập phim

Bao Thanh Thiên - Justice Pao Trần Thế Mỹ - Tập 1

Thể loại: Phim, Võ thuật Cổ trang
Đạo diễn: Triệu Đại Thâm
Sản xuất: CTS
Bao Thanh Thiên là vị quan mặt sắt đen sì, mà lòng sáng như gương, thanh liêm chính trực, chí công vô tư, không sợ cường quyền, sẵn sàng vì dân kêu oan, ngày xử án dương gian, đêm xử án âm phủ.
Tags: Bao Thanh Thiên, Justice Pao

Có thể bạn thích