Sorry, this video is not available in your country.

Bên Ngoài Bệnh Viện Tiếp Nhận Đội Bóng Thái Lan

Bên Ngoài Bệnh Viện Tiếp Nhận Đội Bóng Thái Lan

Người đăng: conmalangvudai
Các thành viên đầu tiên của đội bóng Thái Lan đã được đưa về bệnh viện Prachanukroh, Chiang Rai, nơi lực lượng an ninh phong tỏa dày đặc.
Tags: tin tức

Video Tin Tức/Thời sự

Xem thêm