Sorry, this video is not available in your country.

Bên Ngoài Bệnh Viện Tiếp Nhận Đội Bóng Thái Lan

chia sẻ

Bên Ngoài Bệnh Viện Tiếp Nhận Đội Bóng Thái Lan

Người đăng: conmalangvudai
Các thành viên đầu tiên của đội bóng Thái Lan đã được đưa về bệnh viện Prachanukroh, Chiang Rai, nơi lực lượng an ninh phong tỏa dày đặc.
Tags: tin tức

Video Tin Tức/Thời sự

Xem thêm