Sorry, this video is not available in your country.

Black Pink Cuồng Nhiệt Trong Lần Cuối Cùng Xem Seungri Biểu Diễn

chia sẻ

Black Pink Cuồng Nhiệt Trong Lần Cuối Cùng Xem Seungri Biểu Diễn

Người đăng: conmalangvudai
SBS Gayo daejun 2016 là một trong những sân khấu cuối cùng của Seungri trong vai trò thành viên Big Bang. Ở hàng ghế khán giả, Black Pink cuồng nhiệt "quẩy" cùng các đàn anh.
Tags: Giải trí

Video Giải trí

Xem thêm