Sorry, this video is not available in your country.

Bộ Sưu Tập 410 Xe Máy Cổ Của Doanh Nhân Sài Gòn

chia sẻ

Bộ Sưu Tập 410 Xe Máy Cổ Của Doanh Nhân Sài Gòn

Người đăng: hongvan83
Monet & Goyon sản xuất ở Pháp từ 1924 , Motobecane DS45 sản xuất 1938... là những chiếc xe nổi bật trong bộ sưu tập hơn 400 chiếc của ông Uông Trường Giang. 

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm