Sorry, this video is not available in your country.

Bolivia: Ứng Dụng Trực Tuyến Giúp Người Dân Có Thể Tham Quan Sở Thú Mỗi Ngày

chia sẻ

Bolivia: Ứng Dụng Trực Tuyến Giúp Người Dân Có Thể Tham Quan Sở Thú Mỗi Ngày

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 30/06/2020
Khi đại dịch Covid-19 làm tạm dừng du lịch đến Bolivia, một công ty có trụ sở tại La Paz đã cung cấp các chuyến tham quan trực tuyến trên một ứng dụng hội nghị video.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm