Sorry, this video is not available in your country.

Buổi Sáng Hội Đàm Thân Tình Của Donald Trump Và Kim Jong Un

chia sẻ

Buổi Sáng Hội Đàm Thân Tình Của Donald Trump Và Kim Jong Un

Người đăng: conmalangvudai
Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã có buổi sáng hội đàm thân tình với những lời lẽ hết sức tốt đẹp dành cho nhau. Hội đàm sẽ tiếp tục vào buổi chiều với nhiều hy vọng.
Tags: tin tức

Video Tin Tức/Thời sự

Xem thêm