Sorry, this video is not available in your country.

Cả 7 Ngày Đều Là Chủ Nhật

Yêu thích

Cả 7 Ngày Đều Là Chủ Nhật

Cả 7 Ngày Đều Là Chủ Nhật: Cả 7 Ngày Đều Là Chủ Nhật

Người đăng:
Thể loại: Radio Kể Chuyện
Câu chuyện nhắc nhở chúng ta không được lười nhác, phải biết hăng say lao động. Thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa chỉ có được khi ta đã trải qua những ngày làm việc thật sự chăm chỉ.
Tags: Audio

Có thể bạn thích