Sorry, this video is not available in your country.

'Cả Hai Cùng Là Dê Tế Thần, Tại Sao Đoàn Thị Hương Lại Không Được Thả?'

chia sẻ

'Cả Hai Cùng Là Dê Tế Thần, Tại Sao Đoàn Thị Hương Lại Không Được Thả?'

Người đăng: conmalangvudai
Luật sư cho rằng "không có sự khác biệt nào giữa hai bị cáo, dù có xét thêm hình ảnh trên camera an ninh", nhưng Đoàn Thị Hương lại không được thả như Siti Aisyah.
Tags: tin tức

Video Tin Tức/Thời sự

Xem thêm