Sorry, this video is not available in your country.

Cá Sấu Tinh Ranh Ngụy Trang, Suýt Ngoạm Tay Chủ Lúc Cho Ăn

chia sẻ

Cá Sấu Tinh Ranh Ngụy Trang, Suýt Ngoạm Tay Chủ Lúc Cho Ăn

Người đăng: conmalangvudai
Cá sấu ẩn mình dưới lớp tảo xanh mướt rồi đột ngột chồm lên, suýt ngoạm đứt tay chủ khi người này đang ném cho nó một con dơi chết làm mồi.
Tags: Động vật

Video Đời sống/Động vật

Xem thêm