Sorry, this video is not available in your country.

Các Điểm Đón Taxi Trung Tâm Sài Gòn Vắng Khách

Các Điểm Đón Taxi Trung Tâm Sài Gòn Vắng Khách

Người đăng: hongvan83
5 điểm đón taxi cố định được thí điểm tại trung tâm Sài Gòn nhưng không có nhiều người sử dụng.  

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm