Sorry, this video is not available in your country.

Các Điểm Đón Taxi Trung Tâm Sài Gòn Vắng Khách

chia sẻ

Các Điểm Đón Taxi Trung Tâm Sài Gòn Vắng Khách

Người đăng: hongvan83
5 điểm đón taxi cố định được thí điểm tại trung tâm Sài Gòn nhưng không có nhiều người sử dụng.  

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm