Sorry, this video is not available in your country.

Cách Làm Mứt Gừng Ăn Tết Của Người Huế

chia sẻ

Cách Làm Mứt Gừng Ăn Tết Của Người Huế

Người đăng: conmalangvudai
20 cơ sở ở Huế vẫn gìn giữ cách làm mứt thủ công, ngâm gừng với nước quất, sau đó sên đường hơn một tiếng đồng hồ.
Tags: Kỹ năng

Video Đời sống/Ẩm thực

Xem thêm