Sorry, this video is not available in your country.

Cách Ly Nhưng Không Được Bảo Vệ, Covid-19 Đã Làm Suy Yếu Vùng Bản Địa Amazon

chia sẻ

Cách Ly Nhưng Không Được Bảo Vệ, Covid-19 Đã Làm Suy Yếu Vùng Bản Địa Amazon

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 10/08/2020
Đại dịch Covid-19 đã làm trầm trọng thêm tất cả những tệ nạn mà khu rừng mưa nhiệt đới lớn nhất thế giới phải gánh chịu, làm suy yếu những người bảo vệ đầu tiên, những người dân bản địa và khiến thế giới mất tập trung khi đám cháy rừng lại bùng phát dữ dội.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm