Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Làm Quen Với Bắn Cung

Làm Quen Với Bắn Cung: Cách Sử Dụng Cung Recurve Bow

7.2 / 14 đánh giá
Kỹ thuật bắn cung là mục tiêu được hầu hết những người có niềm đam mê với bộ môn này quan tâm và học hỏi. Vậy, làm sao để có kỹ thuật thực hiện bắn cung chuẩn nhất mà vẫn đảm bảo đúng quy trình thực hiện.

Có thể bạn thích