Sorry, this video is not available in your country.

Cận Cảnh 'Rắn Hổ Mây' Dài Hơn 6m Ở Núi Cấm

chia sẻ

Cận Cảnh 'Rắn Hổ Mây' Dài Hơn 6m Ở Núi Cấm

Người đăng: conmalangvudai
Cặp rắn hổ mây nặng 60 kg, dài hơn 6 m được phát hiện ở núi Cấm (Tịnh Biên, An Giang) đang được trưng bày cho người dân tham quan.
Tags: tin tức

Video Đời sống/Động vật

Xem thêm