Sorry, this video is not available in your country.

Cánh Đồng Điện Mặt Trời Lớn Nhất Việt Nam Sắp Hoạt Động

chia sẻ

Cánh Đồng Điện Mặt Trời Lớn Nhất Việt Nam Sắp Hoạt Động

Người đăng: thienbinh
Cánh đồng điện mặt trời rộng gần 300 ha tại Ninh Thuận dự kiến vận hành trong tháng 4 với sản lượng đạt 450 triệu kWh/năm.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm